ER DU EN UNG KVINNE MED TYPE 1 DIABETES?

ER DU MELLOM 16 OG 35 ÅR?
Da vil vi gjerne invitere deg med på Body Project. 

OM PROSJEKTET

Bekymringer rundt kropp, vekt og utseende er vanlig. Forskning tyder på at dette kan være ekstra vanskelig for unge kvinner med type 1 diabetes. Vi trenger mer kunnskap om hvordan man kan forebygge slike utfordringer. 

Body Project er et velkjent og utprøvd kurs med gode resultater fra flere land, men har ikke tidligere vært testet ut blant unge kvinner med type 1 diabetes. Formålet med prosjektet er derfor å videreutvikle Body Project for disse jentene.

Vi har gjennomført en pilot på fem grupper høsten 2020, med lovende resultater. Derfor ønsker vi nå å tilby dette til flere, og håper så mange som mulig vil melde seg på. 

HVA INNEBÆRER DELTAKELSEN

Deltakelse i denne studien innebærer å delta i seks gruppemøter på en time hver, seks uker på rad. Møtene vil bestå av å diskutere kroppsbilde og kroppsidealer i samfunnet vårt i dag. 

Alle deltakerne vil bli bedt om å fylle ut noen spørreskjemaer på nett før og etter gruppene gjennomføres, og etter 6 måneder.

Gruppene gjennomføres digitalt, og tidspunkt vil tilpasses det som passer best for gruppedeltakerne.

Vi kommer til å dele alle deltakere tilfeldig inn i to grupper, en gruppe som får blir med i Body Project nå og en gruppe som står på venteliste og får Body Project om 6 måneder. Dette er fordi vi ønsker å finne ut om eventuelle endringer er på grunn av Body Project eller om det ville skjedd uansett over tid.

Det vil si, du får garantert en plass men vi kan ikke si om det blir nå eller om 6 måneder. 

ERFARINGER HITTIL

Vi har sett lovende resultater i de første Body Project gruppene våre. Det vi nå ønsker å undersøke er om resultatene skyldes en tilfeldighet eller om det har direkte sammenheng med deltakelse i Body Project.

«Body Project ga meg en unik mulighet til å snakke med og dele erfaringer med andre unge kvinner med diabetes type 1. Det viser seg at vi deler mange av de samme tankene, følelsene, erfaringene og bekymringene».

«Jeg skulle ønske Body Project var et tilbud da jeg var ungdom og ung voksen med diabetes, og hadde et vanskelig forhold til mat og kropp. Jeg er likevel glad for at de som opplever dette, nå kan få et tilbud hvor de kan reflektere, dele tanker og erfaringer i et forum som føles trygt.» 

MELD DEG PÅ BODY PROJECT

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OG DIABETESFORBUNDET

Prosjektet ledes av forsker Line Wisting ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser,
Oslo Universitetssykehus. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Diabetesforbundet.  

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. Diabetesforbundet er søkerorganisasjon og prosjekteier.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus