VIL DU VÆRE MED Å BIDRA TIL ET GODT KROPPSBILDE FOR DEG SELV OG ANDRE UNGE KVINNER?

Mange jenter og unge kvinner opplever perioder med bekymringer rundt sitt eget kroppsbilde.

Vi blir ofte eksponert for bilder av unge, tilsynelatende vellykkede kvinner som fremmer et kroppsideal som for de fleste er både urealistisk og usunt. Dette kan føre til kroppspress og kroppsmisnøye.

Body Project er et program hvor unge kvinner kan jobbe sammen for et godt kroppsbilde for seg selv og andre.

HVA ER 
BODY PROJECT?

"Jeg synes dette prosjektet var veldig informativt, og jeg satt stor pris på å dele og høre erfaringer fra og med andre"

«Jeg merket at jeg selv tenkte og gjorde annerledes i hverdagen på grunn av det vi pratet om på møter» 

«Jeg synes det var veldig nyttig å få lære litt verktøy, og hvorfor man kanskje føler på kroppspress og sånne ting»