VIL DU BIDRA TIL ET GODT KROPPSBILDE FOR DEG SELV OG ANDRE?

Young adults talking

Vi blir ofte eksponert for bilder av tilsynelatende vellykkede personer som fremmer et kroppsideal som for de fleste er både urealistisk og usunt.

Body Project er en gruppebasert workshop som jobber for å fremme et godt kroppsbilde blant ungdom og unge voksne.

HVA ER BODY PROJECT?

«Jeg synes dette prosjektet var veldig informativt, og jeg satt stor pris på å dele og høre erfaringer fra og med andre»

«Jeg merket at jeg selv tenkte og gjorde annerledes i hverdagen på grunn av det vi pratet om på møter» 

«Jeg synes det var veldig nyttig å få lære litt verktøy, og hvorfor man kanskje føler på kroppspress og sånne ting»