Jente som leser
MELD DEG PÅ BODY PROJECT

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS OG DIABETESFORBUNDET

Prosjektet ledes av forsker Line Wisting ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser,
Oslo Universitetssykehus. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Diabetesforbundet.  

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. Diabetesforbundet er søkerorganisasjon og prosjekteier.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus