BODY PROJECT TREATMENT

Body Project har gjennom mange år og i flere land vist seg å være effektiv i å bedre kroppsmisnøye og bekymringer knyttet til kroppsbilde. I tillegg har forskning vist at Body Project ikke bare har en forebyggende effekt men også kan bedre symptomer hos dem som har utviklet en spiseforstyrrelse.

Basert på disse resultatene har Body Project utvikler Professor Eric Stice ved Stanford University videreutviklet kursopplegget til behandling av personer med spiseforstyrrelser, kalt Body Project Treatment.

I dette behandlingsprogrammet møtes 6-8 deltakere i gruppe en time i uken i åtte uker. Dette er en interaktiv behandlingsform med felles diskusjoner og oppgaver. Gruppene ledes av to gruppeledere med klinisk erfaring innen spiseforstyrrelser.  

I dette forskingsprosjektet ønsker vi å teste ut Body Project Treatment blant kvinner med spiseforstyrrelser.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus er i gang med planlegging av dette i Norge i samarbeid med sykehuset Levanger, RKSF / Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Det vil gjennomføres to testgrupper våren 2021.

Prosjektet er under planlegging/delvis gjennomføring. Lurer du på noe, ta kontakt!

KONTAKT OSS