Body Project Norway

HVEM ER VI?

Vi i Body Project prosjektgruppen er tilknyttet Regional seksjon for spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus og består av forskere og klinikere.

Vi har god erfaring med gjennomføring av ulike grupper og har fått opplæring i Body Project fra utvikler Professor Eric Stice ved Stanford University.

Line Wisting

Forsker (PhD) og prosjektleder
line.wisting@ous-hf.no

Anne Louise Wennersberg

Anne Louise Wennersberg

Sosionom og prosjektkoordinator
anne.louise.wennersberg@ous-hf.no

Severina Haugvik

Severina Haugvik

Klinisk ernæringsfysiolog

Trine Wiig Hage

Trine Wiig Hage

Sykepleier (PhD)

Kari Anne Katmo Kvistum

Kari Anne Katmo Kvistum

Psykiatrisk sykepleier

Esther Lindeberg

Esther Lindeberg

Psykiatrisk sykepleier

Anne Lise Kvakland

Anne-Lise Kvakland

Sykepleier og familieterapeut

Jeanette Skjønhaug

Jeanette Skjønhaug

Psykiatrisk sykepleier og familieterapeut

Oslo Universitetssykehus. Regional seksjon for spiseforstyrrelser, klinikk for psykisk helse og avhengighet.