UNGE KVINNER

Bli med på forskningsprosjekt!

 • Vil du bidra til et godt kroppsbilde for deg selv og andre?
 • Vi ser etter jenter/unge kvinner mellom 16–25 år

Ta kontakt for mer informasjon eller hvis du vil melde deg.

Vi kan dessverre ikke inkludere deltakere i pågående behandling for spiseforstyrrelser i dette prosjektet.

Ja, jeg er interessert i å delta i prosjektet

Hva går forskningsprosjektet ut på?

Vi ønsker å teste ut forskjellige tilnærminger for å se hvordan disse påvirker kroppsbilde hos jenter og unge kvinner. Studien gjennomføres ved Oslo Universitetssykehus.

Hva innebærer deltakelsen?

 • Melder du deg som deltaker tar vi først en prat på telefon for å høre litt om hvem du er og din motivasjon til å bli med i prosjektet.
 • Deretter vil du bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer på nett fem ganger over en periode på to år.
 • Intervjuer om holdninger og atferd knyttet til mat og kropp vil også gjennomføres på telefon tre ganger over en periode på to år.
 • Deretter deler vi deg tilfeldig inn i grupper;
 • Enten delta i en digital gruppeworkshop en time i uken, 4 uker på rad.
 • Eller få tilsendt en video i uken med varighet på en time, 4 uker på rad.
 • Hele prosjektet gjennomføres digitalt og alle tidspunkt tilpasses det som passer best for deltakere.
 • Det vil være 8 deltakere per gruppe, og en gruppeleder
 • Deltakere tas opp i løpet av 2024.
 • Alle deltakere blir kompensert for å fylle ut spørreskjemaene og delta på intervjuer.

 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Prosjektet ledes av forsker Line Wisting ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus. Dette prosjektet er støttet av Helse Sør-Øst. 

Helse Sør-Øst

Møt teamet

Line Wisting, prosjektleder

Line Wisting

Forsker (PhD) og prosjektleder
line.wisting@ous-hf.no

Anne Louise Wennersberg

Anne Louise Wennersberg

Sosionom og prosjektkoordinator
anne.louise.wennersberg@ous-hf.no

Katrine Dale-Åkerlund

Stipendiat og helsesykepleier
kataak@ous-hf.no