HVA ER BODY PROJECT?

Bekymringer rundt kropp, vekt og utseende er vanlig. Body Project er et kursopplegg for unge kvinner som ønsker å ha et sunt kroppsbilde.

Målet er å forstå mer om hvordan media og samfunnets normer påvirker hva vi tenker om vår egen kropp og utseende, og hvordan vi aktivt kan motstå kroppspress vi utsettes for daglig.

Programmet er utviklet og evaluert ved Stanford University, the University of Texas at Austin, og Oregon Research Institute i USA. Arbeidet er ledet av Professor Eric Stice.

Over 1 million jenter i 105 land har vært med på Body Project tidligere. Erfaringer viser at Body Project er effektivt for å bedre kroppsbilde og forebygge utvikling av spiseforstyrrelser blant de som er i risikogruppen.

Du finner mer info om ulike Body Project grupper og forskningsprosjekter under fanen «Våre prosjekter».