HVA ER BODY PROJECT?

Body Project er en workshop for ungdommer og unge voksne som ønsker å fremme et godt kroppsbilde for seg selv og andre.

Målet er å forstå mer om hvordan media og samfunnets normer påvirker hva vi tenker om vår egen kropp og utseende, og hvordan vi aktivt kan motstå kroppspress vi utsettes for daglig.

Programmet er utviklet og evaluert ved Stanford University, og Oregon Research Institute i USA. Arbeidet er ledet av Professor Eric Stice.

Over 6 millioner jenter i 140 land har vært med på Body Project tidligere. Erfaringer viser at Body Project er effektivt for å bedre kroppsbilde og at deltakere synes det er engasjerende, bevisstgjørende og gøy å delta på disse gruppene.

Du finner mer info om ulike forskningsprosjekter under fanen «Våre prosjekter».

Girls laughing