IDRETT

Unge idrettsutøvere har vist seg å være mye utsatt for kroppspress og kroppsmisnøye, både i og utenfor idretten. I dette pilotprosjektet ønsker vi å teste ut Body Project blant unge idrettsutøvere.

Prosjektet «The Young Athlete Body Project» er et samarbeid mellom Høyskolen i Østfold, Norges Idrettshøyskole og Oslo Universitetssykehus. Prosjektet ledes av Therese Fostervold Mathisen ved Høyskolen i Østfold. Spesielle tilpasninger av Body Project for denne gruppen inkluderer tidligere innsats/yngre deltakere enn tidligere, både gutter og jenter, og at ulike idretter er representert.

Prosjektet er under arbeid, og mer informasjon om resultater kommer senere. Lurer du på noe, ta kontakt!

KONTAKT OSS