Bli med på forskningsprosjekt!

 • Vil du bidra til et godt kroppsbilde for deg selv og andre? 
 • Vi ser etter deg som er mellom 14-35 år og som har type 1 diabetes.  
 • Vi ser hovedsakelig etter jenter/unge kvinner, men vil også gjennomføre et par grupper for gutter/unge menn.

Ta kontakt for mer informasjon enten det gjelder deg selv eller om du er foresatt til en ungdom med type 1 diabetes.

OPPDATERING: Vi har nå avsluttet rekrutteringen til Diabetes Body Project. Tusen takk til alle som har blitt med!

Young adults

Hva går forskningsprosjektet ut på?

Vi ønsker å teste ut to forskjellige tilnærminger for å se hvordan disse påvirker kroppsbilde hos jenter og unge kvinner med type 1 diabetes. Studien er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med to sentre i USA (Stanford University, Joslin Diabetes Center) og to sentre i Europa (Amsterdam University Medical Center og Oslo Universitetssykehus).

Hva innebærer deltakelsen?

 • Melder du deg som deltaker tar vi først en prat på telefon for å høre litt om hvem du er og din motivasjon til å bli med i prosjektet.
 • Deretter vil du bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer på nett fem ganger over en periode på to år.
 • Intervjuer om holdninger og atferd knyttet til mat og kropp vil også gjennomføres på telefon fem ganger over en periode på to år.
 • HbA1c måles fire ganger i løpet av to år.
 • Deretter deler vi deg tilfeldig inn i en av to grupper.
 • Den ene gruppen vil delta i en digital workshop en time i uken, 6 uker på rad.
 • Den andre gruppen vil få tilsendt en video i uken med varighet på en time, seks uker på rad.
 • Hele prosjektet gjennomføres digitalt og tidspunkt for grupper tilpasses det som passer best for deltakere.
 • Avhengig av hvor gammel du er, vil du enten være i gruppe med andre i alderen 14-19 år eller 20-35 år.
 • Det vil være 5-6 deltakere per gruppe
 • Deltakere tas opp i løpet av 2023.
 • Alle deltakere vil bli kompensert for å fylle ut spørreskjemaer og delta på intervjuer.
girls

«Jeg synes dette prosjektet var veldig informativt, og jeg satt stor pris på å dele og høre erfaringer fra og med andre»

«Jeg merket at jeg selv tenkte og gjorde annerledes i hverdagen på grunn av det vi pratet om på møter» 

Emilie Kleven

Møt deltaker Emilie

Emilie Kleven har type 1 diabetes, er 26 år og har vært med i Body Project.

«Jeg var en av dem som var så heldig å bli plukket ut til å delta i pilotprosjektet til Body Project Norge. Jeg hadde aldri hørt om dette før jeg tilfeldigvis leste om det på Diabetesforbundet sin Facebook-side.»

«Jeg tenkte umiddelbart at dette var noe jeg ønsket å delta på.Jeg har selv hatt diabetes type 1 i 18 år, og har egentlig hele veien savnet et slikt tilbud. Jeg har selv hatt, og har tidvis fortsatt, vanskelige tanker om kropp og mat. »

«Jeg ser en klar sammenheng mellom dette og at jeg har diabetes type 1.»

Les mer om Emilies erfaringer

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Prosjektet ledes av forsker Line Wisting ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus.
Dette prosjektet er støttet av Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF).  

Body project teamet

Line Wisting, prosjektleder

Line Wisting

Forsker (PhD) og prosjektleder
line.wisting@ous-hf.no

Anne Louise Wennersberg

Anne Louise Wennersberg

Sosionom og prosjektkoordinator
anne.louise.wennersberg@ous-hf.no

Severina Haugvik, stipendiat

Severina Haugvik

Stipendiat og klinisk ernæringsfysiolog severina.haugvik@ous-hf.no

Brukerrepresentanter

Susanne Herskedal, 25 år

Susanne Herskedal

Martine Hemstad Lyslid, 31 år

Martine Hemstad Lyslid

Hanna Wedberg, 24 år

Hanna Wedberg

Katrine Mariell Karlsen, 26 år

Katrine Mariell Karlsen

Emilie Kleven, 27 år

Emilie Kleven

Regional seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus