Bli med på forskningsprosjekt!

 • Vil du bidra til et godt kroppsbilde for deg selv og andre? 
 • Vi ser etter deg som er mellom 14-35 år og som har type 1 diabetes.  
 • Vi ser hovedsakelig etter jenter/unge kvinner, men vil også gjennomføre et par grupper for gutter/unge menn.

Ta kontakt for mer informasjon enten det gjelder deg selv eller om du er foresatt til en ungdom med type 1 diabetes.

Ja, jeg vil vite mer om prosjektet
Young adults

Hva går forskningsprosjektet ut på?

Vi ønsker å teste ut to forskjellige tilnærminger for å se hvordan disse påvirker kroppsbilde hos jenter og unge kvinner med type 1 diabetes.

Hva innebærer deltakelsen?

 • Melder du deg som deltaker tar vi først en prat på telefon for å høre litt om hvem du er og din motivasjon til å bli med i prosjektet.
 • Deretter vil du bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer på nett fem ganger over en periode på to år.
 • Intervjuer om holdninger og atferd knyttet til mat og kropp vil også gjennomføres på telefon fem ganger over en periode på to år.
 • Deretter deler vi deg tilfeldig inn i en av to grupper.
 • Den ene gruppen vil delta i en digital workshop en time i uken, 6 uker på rad.
 • Den andre gruppen vil få tilsendt en video i uken med varighet på en time, seks uker på rad.
 • Hele prosjektet gjennomføres digitalt og tidspunkt for grupper tilpasses det som passer best for deltakere.
 • Avhengig av hvor gammel du er, vil du enten være i gruppe med andre i alderen 14-19 år eller 20-35 år.
 • Det vil være 5-6 deltakere per gruppe
 • Prosjektet starter høsten 2022.
 • Alle deltakere vil bli kompensert for å fylle ut spørreskjemaer og delta på intervjuer.
girls

«Jeg synes dette prosjektet var veldig informativt, og jeg satt stor pris på å dele og høre erfaringer fra og med andre»

«Jeg merket at jeg selv tenkte og gjorde annerledes i hverdagen på grunn av det vi pratet om på møter» 

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Prosjektet ledes av forsker Line Wisting ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser, Oslo universitetssykehus.
Dette prosjektet er støttet av Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF).  

Regional seksjon for spiseforstyrrelser, Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus