VÅRE PROSJEKTER

Etter gode erfaringer og resultater av Body Project i en rekke ulike land, ønsker vi nå  å tilby Body Project til ungdommer og unge voksne i Norge.

Mer informasjon om de ulike forsknings-prosjektene og hvordan du kan delta finner du ved å klikke på de ulike knappene under.

Noen prosjekter er i planleggingsfasen, mens andre prosjekter er i gang med grupper der du kan melde deg på.

TYPE 1 DIABETES